Nu har du chans att påverka innehållet på SETT SYD 2018!

Konferensprogrammet på SETT SYD ger inspiration direkt från lärare, förskollärare, fritidspedagoger och skolledare som har erfarenheter att förändra i skolans och förskolans sätt att lära.

Vem inspirerar dig? Ta chansen att nominera den person du vill se på scen! 
Har du en inspirerande kollega eller vet du någon annan som borde bidra med sin kunskap? Kanske vill du själv tala?

Skicka in nomineringen

SETT SYD
Malmömässan
18-19 oktober 2018

Fix the following errors:
Hide